Ministerie VWS en zorgorganisaties Noord-Brabant werken actief aan samenwerking

Ministerie VWS en zorgorganisaties Noord-Brabant werken actief aan samenwerking

Op initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ging een afvaardiging van het Ministerie van VWS recentelijk bij Park Zuiderhout in gesprek met een afvaardiging van zorgorganisaties uit vier regio’s in Noord-Brabant.

Dit overleg is een vervolg op eerdere gesprekken – toen over de op handen zijnde bezuinigingen – waarbij werd afgesproken om de dialoog voort te zetten.

Tijdens het overleg werd waardevolle input van zorgorganisaties verzameld om toekomstig beleid vorm te geven. Belangrijke onderwerpen waren de noodzakelijke transformatie van de zorg en het behouden van de aantrekkingskracht voor medewerkers. Er werd benadrukt hoe belangrijk het is om te laten zien waar deze transformatie toe leidt en welke veranderingen te verwachten zijn.

Belangrijke punten die zijn besproken:

  • Het is cruciaal om zorgmedewerkers betrokken en gemotiveerd te houden;
  • Meer aandacht voor het ondersteunen van ouderen om hun leven naar eigen wens te leiden is essentieel (Reablement);
  • De invloed van de veranderende politieke situatie en de rol van verzekeraars en zorgkantoren;
  • Veranderingen in richtlijnen voor thuiszorgdiensten en keuzes om de meest kwetsbare mensen te blijven helpen zijn belangrijk;
  • Het spanningsveld tussen beleidsmatige veranderingen en de dagelijkse praktijk werd benadrukt (systeemwereld versus leefwereld);
  • Zorg moet aansluiten op de vraag van de samenleving, waarbij mensen zelf meer keuzes kunnen maken;

Het overleg bevestigde het belang van samenwerking en voortdurende communicatie tussen het Ministerie van VWS en zorgorganisaties in Noord-Brabant. Er is behoefte aan stabiel, op de lange termijn gericht beleid om de zorgsector beter af te stemmen op de behoeften van de samenleving.

Met dank voor dit constructieve overleg Michiel Geschiere, Derk von Hinke Kessler Scholder, Karin Bleeker en Niels Groeneweg (allen van Ministerie VWS), Coby Nogarede (Zuidoost-Brabant, Zorgboog), Han Hendrikse (Zuidoost-Brabant, Amaliazorg), Peter van der Pols (Noordoost-Brabant, Pantein), Annet Boekelman (Midden-Brabant, Mijzo), Jos Adriaans (Midden-Brabant, Thebe), Femke Aarts (West-Brabant, Surplus), namens gastheer Camiel Hoek (West-Brabant, Park Zuiderhout).