Zorg aan Huis

Woont u zelfstandig in ons park en kunt u wat extra ondersteuning en zorg gebruiken? Het team Zorg aan Huis van Park Zuiderhout helpt u graag.

Denkt u bijvoorbeeld aan hulp bij het douchen, aankleden, het aan- en/of uittrekken van steunkousen, het aanreiken van medicatie en wondzorg. Maar ook wanneer uw partner of ander familielid u altijd helpt en (tijdelijk) deze zorg niet meer kan bieden, of wanneer u binnenkort wordt geopereerd en daarna tijdelijk zorg nodig hebt, kunt u een beroep op ons doen.

Een goede buur en verre vriend

Wij ondersteunen u, zodat u zich zoveel mogelijk kunt richten op het vieren van het leven, zoals u dat wilt. Onze zorgprofessionals zijn een goede buur en verre vriend tegelijk: vriendelijk, professioneel en vertrouwd.

Park Zuiderhout biedt thuiszorg uitsluitend aan bewoners van het park. 

Vergoeding

Thuiszorg kan worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de WLZ en in uitzonderlijke gevallen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook is het mogelijk zorg te ontvangen vanuit het PGB (Persoonsgebonden Budget) of in te kopen op particuliere basis. Bij particuliere zorg betaalt u de kosten zelf. Deze kosten vindt u in bijgaand overzicht. Voor meer algemene informatie over thuiszorg, de vergoeding, het aanvragen daarvan en indicatiestelling verwijzen we u naar de website van Zorginstituut Nederland.

Onze medewerkers denken graag met u mee. Neem voor meer informatie contact op met het team Zorg aan Huis, bereikbaar op het telefoonnummer (076) 578 40 00 of via serviceteam@parkzuiderhout.nl.

Wist u dat ...

U bij ons ook terecht kunt voor dagbesteding of maaltijdbezorging aan huis?