Heel Park Zuiderhout Bakt voor giro 555

Heel Park Zuiderhout Bakt voor giro 555

Met Heel Park Zuiderhout Bakt haalde Park Zuiderhout het mooie bedrag van € 3000,- op voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Hartverwarmend!

Het initiatief van enkele medewerkers om te gaan bakken voor het goede doel werd massaal omarmd in ons park. Medewerkers, vrijwilligers, bewoners, familie, leveranciers: iedereen deed mee. Tijdens de landelijke actiedag op 15 februari stond onze Bieënkorf vol met lekkernijen. Met veel enthousiasme is er gebakken en gekocht en gesmuld. 

De totale opbrengst van € 3000,- is aan het einde van de dag nog overgemaakt naar Giro 555. We danken iedereen die heeft bijgedragen aan dit geweldige resultaat en leven mee met de slachtoffers van de ramp.