heart-4030313_1920.jpg
Crooked orange

Regionaal Programmamanager Onderwijsvernieuwing West- en Midden-Brabant (24-36 uur)


Landelijk, en ook in de regio’s West- en Midden-Brabant, is een groeiend aantal oudere cliënten dat een beroep doet op zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd is er een fors, oplopend, tekort aan personeel, zowel in de intra- als extramurale setting. De verwachting is dat ook de huidige financiële middelen bij gelijkblijvend beleid niet toereikend zullen zijn. Deze context maakt dat er een grote uitdaging ligt om de zorg te transformeren. Opleiden ten behoeve van deze transformatie is cruciaal en dient onomstotelijk anders ingericht te worden dan nu het geval is.

In de regio’s West- en Midden-Brabant willen ouderenzorgorganisaties daarom samen met de ROC’s en hogescholen bouwen aan vernieuwing van het onderwijs. De afstemming van onderwijs en (zorg)praktijk heeft het afgelopen decennium vele hobbels gekend. Het roer moet radicaal om. De urgentie is groot om samen op te trekken en tot een vernieuwde samenwerking en praktijkgestuurde inrichting van het onderwijs te komen. De grote uitdagingen die partijen voor zich zien, zijn:

 • Vernieuwing van de samenwerking, tussen onderwijs, ouderzorgorganisaties en andere zorgbranches en regionaal groeien naar echt partnerschap;
 • Het aanpakken van de personeelskrapte in de VV&T door het vergroten van o.a. versnelde (zij-)instroom;
 • Flexibel en op maat onderwijsprogramma’s aanbieden voor (zij-) instromers in de zorg, waarbij leren in de praktijk centraal staat en experts uit het veld ingezet worden;
 • Studenten/leerlingen vanuit eigen regie laten leren van de leefwereld en niet primair vanuit de protocollen en richtlijnen (systeemwereld);
 • Studenten en leerlingen opleiden in lijn met de regionale toekomstvisie VV&T en voorbereiden op een veranderende ouderenzorg.

 

We zoeken een programmamanager die het veranderproces gaat begeleiden en een gedeelde visie (mede) ontwikkelt. Die tot plannen en resultaten komt en structuur geeft aan de samenwerking tussen onderwijs en VV&T.

 

Wat maak jij mogelijk?

 • Je begeleidt de ontwikkeling van een gezamenlijk gedragen visie op onderwijsvernieuwing en regionale samenwerking voor de lange termijn.
 • Je stelt een concreet plan op voor onderwijsvernieuwing dat aansluit bij de transformatie van de VV&T. Zie: https://samenrichtinggeven.nl/ en https://ouderenzorgvoormorgen.nl
 • Je brengt de verschillende stakeholdersbelangen bij elkaar en verbetert het samenspel.
 • Je zorgt ervoor dat er een gecommitteerd plan is voor onderwijsvernieuwing voor 2022 en de jaren erna.
 • Je zorgt voor continuïteit in besprekingen en adequate en tijdige opvolging d.m.v. acties, op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Daartoe werk je intensief samen met de afdelingen Leren & Ontwikkelen van de betrokken organisaties. Als ook met de projectleiders onderwijsvernieuwing die vanuit de onderwijsinstellingen worden aangesteld.
 • Je draagt bij aan het opzetten van projecten, voorvloeiende uit het plan van onderwijsvernieuwing.
 • Je rapporteert aan de stuurgroep.

 

Wat neem jij mee?
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een kandidaat die:

 • HBO/WO werk- en denkniveau heeft.
 • Ervaring heeft met het opbouwen van regionale netwerken en structuren en in staat is deze uit te bouwen.
 • Ervaring heeft met het leiden van programma’s, procesbegeleiding en het initiëren van innovatieve projecten.
 • Ervaring heeft met onderwijs in de (ouderen)zorg.
 • De strategische visie van de VV&T omarmt en overziet en kan vertalen naar tactisch en operationeel niveau.
 • Zorg draagt dat nieuwe initiatieven geborgd worden in de praktijk.
 • Een initiatiefrijke organisator is die graag vooruitdenkt.
 • Enthousiast, benaderbaar, stevig en duidelijk is.
 • Om kan gaan met verschillende belangen in het speelveld (van deelnemer tot bestuurder, van privaat tot publiek).
 • Partijen kan verbinden, inspireren en tegenstellingen kan overbruggen, dit alles met de nodige overtuigingskracht.

 

Wat bieden wij jou?

 • Een zelfstandige functie met een uitdagend takenpakket, veel vrijheid en eigen initiatief.
 • Een gevarieerde werkomgeving in meerdere VV&T-organisaties in West- en Midden-Brabant.
 • Een contract voor 24-36 uur per week voor de duur van één jaar.
 • Je maakt deel uit van een regionaal team van projectleiders en programmamanagers.
 • Inschaling conform cao VVT FWG 65, afhankelijk van kennis en ervaring.

 

Geïnteresseerd?
Reageren kan tot 10 juni 2022 door je CV en motivatie te sturen naar: Monique Cooijman, programmamanager regionale transitie WB en MB, monique.cooijman@thebe.nl.

Informatie over deze vacature kun je opvragen bij:

Anton van Mansum, bestuurder Surplus, te bereiken via: karin.cornelis@surplus.nl

Chantal Beks, bestuurder De Wever, te bereiken via: m.leurs@dewever.nl

Gré Wiskerke, bestuurder De Leyhoeve, te bereiken via: irene.vandooren@leyhoeve.nl

 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zal plaats vinden in de week van 20 juni 2022. Sollicitaties zullen gelezen worden door de leden van de projectgroep (afvaardiging vanuit betrokken zorgorganisaties).