Kwaliteitsvenster

Park Zuiderhout wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en het levensgeluk van bewoners en cliënten. We besteden ruime aandacht aan de kwaliteit en veiligheid bij alle ondersteuning en services die we leveren. Continu leren en verbeteren zijn een integraal onderdeel van onze organisatiecultuur. Op deze pagina delen we graag meer informatie over kwaliteit en veiligheid.

Kwaliteitsbeeld

In het Kwaliteitsbeeld 2024 beschrijven we wat bewoners, bezoekers en cliënten mogen verwachten van Park Zuiderhout. Per dienst - en daarin toegespitst per thema - geven we inzage in onze manier van leren en verbeteren binnen ons dagelijkse werk. U vindt hier een beknopte weergave van het Kwaliteitsbeeld 2024.

Kwaliteitsverslag

In het Kwaliteitsjaarverslag 2023 blikken we terug op de resultaten die we hebben behaald op de verschillende thema's. Het Kwaliteitsbeeld en Kwaliteitsverslag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Klanttevredenheid

Park Zuiderhout heeft in september 2023 een PREM (Patient Reported Experience Measure)-onderzoek uitgezet en in april 2024 een cliënttevredenheidsonderzoek.

  • De PREM onder de cliënten van Zorg aan Huis leverde een Net Promotor Score op van 66;
  • Op de vraag of men Park Zuiderhout zou aanbevelen kwam het cijfer 8,8;
  • Het cliënttevredenheidsonderzoek leverde een NPS van 22 op;
  • Uit de aanbevelingsvraag kwam het cijfer 8,1.

De resultaten van deze niet-geanonimiseerde vragenlijsten, zowel op individueel bewonersniveau als op team- en/of organisatieniveau, zijn op deze wijze actueel in beeld en leiden, waar nodig, direct tot het uitzetten van acties.

Ook de waarderingen op Zorgkaart Nederland zijn voor ons erg belangrijk.

  • Park Zuiderhout Zorg aan huis scoort een 8,6 (uit 54 waarderingen);
  • Park Zuiderhout Wonen scoort een 8,1 (41 waarderingen);
  • Park Zuiderhout als geheel scoort een 8,4 (uit 95 waarderingen).

We nodigen bewoners, cliënten en mantelzorgers van harte uit hun ervaringen te delen op Zorgkaart Nederland. Zo helpt u anderen kiezen.

Cliëntenraad

Park Zuiderhout heeft een actieve cliëntenraad die de bewoners en cliënten vertegenwoordigt en de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd van adviezen voorziet. U vindt hier meer informatie over de cliëntenraad van Park Zuiderhout.

Keurmerken en certificering

Park Zuiderhout mag sinds 2018 het PREZO gouden keurmerk VV&T voeren. Een PREZO keurmerk is drie jaar geldig. In de afgelopen jaren werd op grond van intensieve audits vastgesteld dat Park Zuiderhout structureel werkt aan het verbeteren en borgen van kwaliteit. In november 2021 is Park Zuiderhout opnieuw gecertificeerd voor de komende drie jaar: Een bewijs van de uitstekende zorg en dienstverlening.

Park Zuiderhout ondertekende in 2023 de Green Deal 3.0 'Samen werken aan Duurzame Zorg' en streeft daarmee naar een duurzame zorg- en dienstverlening. Voor haar duurzame bedrijfsvoering heeft Park Zuiderhout in 2021 het zilveren certificaat behaald van de Milieuthermometer Zorg. U leest hier meer over Duurzaamheid bij Park Zuiderhout.


Park Zuiderhout is lid van branchevereniging ActiZ. We onderschrijven en hanteren de Algemene Voorwaarden, gemaakt door ActiZ en Zorgthuisnl (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC Waardevolle zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten). In de algemene voorwaarden worden de rechten en plichten van de cliënt en van de zorgaanbieder geregeld.