Klachtenprocedure

De medewerkers van Park Zuiderhout doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het voorkomen dat zaken niet verlopen zoals het zou moeten. 

 

Binnen Zuiderhout worden alle uitingen van ongenoegen van bewoners en cliënten serieus genomen. Hiermee worden klachten vaak voorkomen.

Zowel voor bewoners als voor medewerkers is een klachtenprocedure beschreven. De klachtenfolder is in het bezit van iedere bewoner en cliënt van Park Zuiderhout. Zij lezen hierin waar en hoe zij een klacht kunnen indienen. U kunt de folder inzien door op knop hiernaast te drukken.