Zorgzaam Thuis Breda

LogozorrgzaamBreda.png

 Stichting ZorgZaam Thuis Breda bestaat uit: 

  • Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis de Leystroom,  
  • Stichting Elisabeth,
  • Stichting Raffy,
  • Woonzorgcentrum Ruitersbos en 
  • Park Zuiderhout.

De kwaliteit van zorg staat voorop: persoonlijk, kleinschalig en dichtbij. 

Het doel van ZorgZaam Thuis is het gezamenlijk aanbieden van de huishoudelijke ondersteuning. Dit in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. De stichting is op dit moment niet actief.
Wel is er overleg over het samenwerken in de extramurale zorg. Hierbij is ook Surplus Zorg betrokken.

Print deze pagina

Lees meer...

De Wet maatschappelijke ondersteuning moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De Wmo regelt voorzieningen en hulpmiddelen voor wonen en vervoer. Ook regelt de Wmo de huishoudelijke verzorging voor mensen die niet (meer) voor hun huishouden kunnen zorgen.

Vanaf 1 januari 2007 regelt en betaalt de gemeente de huishoudelijke zorg en wil daarbij graag dat de cliënt zelf de zorginstelling kiest. Daarom sluit de gemeente met zoveel mogelijk instellingen een contract af.

ZorgZaam Thuis Breda had met de gemeente Breda een overeenkomst afgesloten die geldig was tot 1 januari 2012.