ZorgLinck

ZorgLinck gaat de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Nu Seniorenresidentie Ruitersbos weer is toegetreden tot ZorgLinck hebben de vier organisaties de afspraken voor de onderlinge samenwerking opnieuw vastgelegd.
Deze samenwerking ligt vooral op praktisch niveau en de intentie blijft het behoud van ieders zelfstandigheid.

ZorgLinck is nu in werkgroepen actief op deelgebieden en heeft ook in verschillende externe overleggen de krachten gebundeld.

ZorgLinck bestaat uit:
Stichting Verpleeg- en Verzorgingshuis De Leystroom,
Stichting Woonzorgcentrum Raffy,
Seniorenresidentie Ruitersbos en
Park Zuiderhout.

Print deze pagina