Religieuzen

Park Zuiderhout is van oudsher sterk verbonden met religie. Religieuzen uit het hele land vinden hun weg naar Teteringen. Ook mensen met speciale interesse in spiritualiteit voelen zich thuis op Zuiderhout. De organisatie hoopt deze bijzondere functie zo lang mogelijk te behouden.

Dagelijks is er om 10.00 uur een eucharistieviering in de kapel. Dit is mogelijk door de vrijwillige inzet van paters.
De vieringen zijn voor iedereen toegankelijk. 

Mariakapel.JPG
Print deze pagina

Lees meer...

Er wonen leden van verschillende religieuze groeperingen op Zuiderhout:

Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD)
Missionarissen van de Heilige Familie (MSF)
Catechist van Breda (Catechisten van de Eucharistische Kruistocht)
Zuster Franciscanes van Etten
Zusters Benedictinessen van het Heilige Sacrament (OSBAP)
Zuster Benedictines (OSB)
Benedictijnen (OSB)
Missionarissen van Scheut (CICM)
Missionarissen van de Heilige Harten (SScc)
Trappisten (OCSO)

Missionarissen van het Goddelijk Woord (SVD)
Deze congregatie is gesticht op 8 september 1875. Stichter was Arnold Janssen, priester van het bisdom Munster. De eerste nederzetting lag in Steyl bij Venlo. Het eerste missiegebied was China. Nu bouwt de SVD over de hele wereld nieuwe geloofsgemeenschappen op. Meestal in gebieden waar de nood bijzonder groot is.

Missionarissen van de Heilige Familie (MSF)
Pater Jean Baptist Berthier stichtte deze congregatie in 1895. Hij was missionaris van La Salette in Grave. Doel van deze congregatie is het apostolaat in plaatsen waar de kerk nog niet of niet meer levensvatbaar is. De congregatie heeft ongeveer duizend leden en is verdeeld over achttien landen.

Catechisten van Breda
Deze congregatie werd opgericht in 1928 als antwoord op de vele noden van de wereld. Fabrieksmeisjes waren de eerste doelgroep. De catechisten wilden altijd graag midden in de maatschappij staan en woonden daarom in kleine gemeenschappen tussen de mensen.

Zusters Franciscanessen van Etten
Deze congregatie werd in 1820 in Dongen gesticht. De Zusters Franciscanessen van Etten richtten vele kloosters en scholen op in West-Brabant, Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Bovendien boden zij hulp aan zieken, bejaarden en eenzamen. Ook verrichtten zij huishoudelijke hulp bij pastores en pastoraal werk.

Zusters Benedictinessen van het Heilige Sacrament (OSBAP)
Catharina de Bar stichtte deze congregatie op 25 maart 1653 in Parijs. Zij is bekender onder de naam Moeder Mechtildus van het Heilige Sacrament. In 1922 werd de congregatie in Nederland gesticht. De altijddurende aanbidding van het Heilige Sacrament en het dagelijkse koorgebed spelen een centrale rol voor de Zusters Benedictinessen van het Heilige Sacrament.

Benedictijnen (OSB)
De Benedictijnen gaan terug op Benedictus van Norcia in Italië, die leefde van ± 480 tot ± 547. Hij stichtte op de Monte Casino een monnikengemeenschap en legde zijn ervaring neer in een leefregel die gekenmerkt wordt door gematigdheid en mensenkennis. Het gebed, maatschappelijk en persoonlijk, krijgt er de voornaamste plaats en structureert de dag. Daarnaast is er een flink stuk arbeid, met name ook handenarbeid om in het levensonderhoud te voorzien. Het gemeenschapsleven wordt gericht op hartelijke broederschap. In de Middeleeuwen waren er zeer veel Benedictijnse kloosters. Later werd het religieuze landschap gevarieerder. In zijn lange geschiedenis heeft de orde vele stormen doorstaan, maar leefde na iedere inzinking steeds weer op.

Missionarissen van Scheut (CICM)
De oorsprong van deze congregatie ligt in 1865. Toen trok de Vlaamse priester Theopeil Verbist samen met enkele bevriende priesters naar het noorden van China. Gesteund door het evangelie werken de Missionarissen van Scheut aan een wereld van vrede, liefde en rechtvaardigheid.

Missionarissen van de Heilige Harten (SsCc)
De congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria (Congregatio Sacrorum Cordium) is in sommige landen bekend onder de naam Picpus, naar de rue Picpus in Parijs waar de congregatie kort na haar stichting haar moederhuis vestigde.
De congregatie is gevestigd in 35 landen en telt ongeveer 2000 leden. Een bekend lid is de zalige pater Damiaan de Veuster, die als apostel van de melaatsen op het eiland Molokai geleefd en gewerkt heeft.

Trappisten (OCSO)
De trappisten die op Zuiderhout wonen, komen van het klooster uit Zundert.
Trappisten zijn leden van een kloosterorde, genaamd de trappistenorde (Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae, OCSO). De naam trappist is ontleend aan de Abdij Notre Dame de la Grande Trappe. De orde is ook bekend om het trappistenbier dat in een aantal van hun abdijen gebrouwen wordt.
Als kiem van de trappistenorde kan de Strikte Observantie in de orde der cisterciënzers worden beschouwd, die in 1598 ontstond. Zij onderhouden met enkele hervormingen de regel van Benedictus. Deze kloosterregel, ontstaan in de 6de eeuw, diende als leidraad voor het kloosterleven van benedictijnen, cisterciënzers en kartuizers.