Ondernemingsraad

De ondernemingsraad stelt zich voor

De ondernemingsraad (OR) bestaat uit negen leden en werkt onder het motto Met zijn allen dezelfde kant op om Zuiderhout leefbaar en werkbaar te houden voor iedereen.

De OR komt eenmaal per drie weken op maandagochtend bij elkaar voor een informeel overleg. Daarin worden de ontwikkelingen binnen en buiten Zuiderhout besproken die van invloed kunnen zijn op de organisatie. Daarnaast neemt de OR een standpunt in over de officiële advies- en instemmings-aanvragen en de notities die ter kennisgeving aan de OR worden voorgelegd.
Minimaal zesmaal per jaar overlegt de OR met de directeur-bestuurder van Zuiderhout en in november is er altijd een contactmoment met de raad van toezicht.
Daarnaast kent de OR drie vaste commissies: de commissie Arbo-zaken, de commissie PR & Achterban en de commissie Financiën. In voorkomende gevallen worden tijdelijke commissies in het leven geroepen voor specifieke onderwerpen.

Wil je meer weten over het functioneren van de OR, neem dan contact op met de voorzitter Marianne Langerwerf.
Zij is bereikbaar via het telefoonnummer (076) 578 40 00 of via M.Langerwerf@parkzuiderhout.nl.

OR 2016.jpg
Print deze pagina