Zorg en ethiek
Wat maakt zorg tot goede zorg? Wat is daarvoor nodig?
Zeker bij de zorg rondom het levenseinde van cliënten zijn dit belangrijke vragen.

In de nota Zorg rondom het levenseinde beschrijven we hoe we samen met cliënten in de terminale fase zoeken naar een menswaardig levenseinde. We zetten hierbij alle mogelijkheden in die ter beschikking staan.
Daarbij wil de organisatie uiteraard wel blijven handelen binnen de wettelijke kaders die in Nederland gelden.

In de nota leest u dat geen enkele keuze wordt verworpen. Met respect voor de keuze van de cliënt, zal Zuiderhout zich dienstbaar opstellen.

Print deze pagina