Visie

Zuiderhout ziet de cliënt als een uniek en zelfstandig wezen, met een eigen persoonlijkheid, eigen relaties en een eigen geschiedenis. Dit mag niet verloren gaan op het moment dat iemand aangewezen is op zorgverlening.
De cliënt wordt nadrukkelijk uitgenodigd tot eigen initiatief en gesteund bij de inrichting van het leven, zoals dat in haar of zijn ogen goed is. De cliënt blijft de regie voeren en bepaalt hoe hij of zij wil leven.
Voor de religieuzen geldt bijvoorbeeld, dat zij in staat worden gesteld hun communiteitleven zo veel als mogelijk te blijven beleven.

Zuiderhout biedt aan ouderen wonen, welzijn, zorg en behandeling. Het accent wordt daarbij gelegd op zo normaal mogelijk wonen. Vanuit onze visie is de aandacht voor welzijn en zingeving een bijzonder speerpunt van beleid. Zorg en behandeling zijn dan ondersteunend aan het wonen en welzijn.
De diensten worden aangeboden in de eigen gebouwen van Zuiderhout, maar ook daarbuiten.

Medewerkers worden getraind om aandacht te hebben voor welzijn, levensvragen en zingeving en om cliënten op een juiste manier tegemoet te treden. In het scholings-programma wordt ruim aandacht besteed aan onderwerpen als bejegening, respectvol werken, oog voor levenskunst en basiskennis over het religieuze leven en religie.

De cliënten ervaren het als een verrijking, dat niet-religieuzen en religieuzen met en vlak naast elkaar wonen.

De organisatie prijst zich gelukkig, dat zij haar diensten kan aanbieden in een mooie bosrijke omgeving. Zuiderhout kent een lange historie en is bijzonder genoeg om er graag te willen wonen.

clienten.jpg
Print deze pagina