Jaarverantwoording

Alle zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij het geld uit de Wlz en de Zorgverzekeringswet besteden.
Dit gebeurt in een jaardocument, dat bestaat uit een directieverslag en een jaarrekening.

Een jaarbeeld geeft een mooie eerste indruk.

 

Print deze pagina