Giften aan Zuiderhout

Park Zuiderhout is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een schenking als gift aan onze organisatie is dan ook fiscaal aftrekbaar, als tenminste wordt voldaan aan enkele voorwaarden. Raadpleegt u hiervoor de website www.belastingdienst.nl/giften.

Park Zuiderhout vindt het belangrijk om te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

In de statuten is de doelstelling van onze organisatie vermeld:  De stichting heeft ten doel het verschaffen van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan ouderen en/of verzorgingsbehoevende personen. De stichting zal aan genoemde personen deze diensten zowel intramuraal als extramuraal verlenen.

Informatie over de bestuurssamenstelling, de naam van de bestuurder, het beloningsbeleid, het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording wordt standaard opgenomen in het jaardocument. Park Zuiderhout zal in dit jaardocument altijd melding maken van eventuele inkomsten uit fondsen, donaties of nalatenschappen. 

U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen om nadere informatie op te vragen. Het strategisch beleidsplan geeft bijvoorbeeld goed zicht op de ambities van Park Zuiderhout.

De cao in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg  is van toepassing.
Wij staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland onder nummer 20115882.
Het RSIN is 002888816.

 

Print deze pagina