Cliëntenraad

Even voorstellen …. de cliëntenraad Zuiderhout

De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van alle cliënten van Zuiderhout. Sinds 1996 is iedere zorginstelling verplicht een cliëntenraad te hebben. Dit is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. In deze folder leest u hoe de cliëntenraad is samengesteld, hoe de raad te werk gaat en hoe u ons kunt bereiken.

Samenstelling
De cliëntenraad is volledig onafhankelijk en zelfstandig. De raad bestaat uit cliënten, maar ook uit vertegenwoordigers, mantelzorgers en familieleden van cliënten. De cliëntenraad bestaat uit maximaal zeven leden. Er wordt naar gestreefd om van iedere afdeling een vertegenwoordiger in de raad te hebben.

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit:

Paul Lichtenberg   - voorzitter
Zuster Elijah Niele - secretaris
Margôt Bakkers
Hans van Eijk
Mary Heessels
Ronny van der Mars
Pater Wim Wijtten.

Contact
U kunt ons op de volgende manier bereiken:

Via de postbus bij de receptie van Park Zuiderhout

Telefonisch via de ondersteuner: Susan Lambeck, telefoonnummer via de receptie: (076) 578 4000.

Via e-mailadres clientenraad@parkzuiderhout.nl
Print deze pagina