Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn voor onze organisatie van onschatbare waarde. Zij dragen dikwijls bij aan het welzijn van cliënten. Zij geven hen veel persoonlijke aandacht. Binnen Park Zuiderhout zijn al jarenlang vrijwilligers actief die diverse werkzaamheden op zich nemen. Zo worden door hen de wekelijkse activiteiten zoals biljarten, koersbal, sjoelen, spelenmiddag en handwerken zelfstandig uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog regelmatig activiteiten als high tea, wandelingen, filmmiddagen, optredens van koren en orkesten, themamaaltijden enz. waaraan zij hun medewerking verlenen. Er is een toko die gerund wordt door vrijwilligers. Op diverse plaatsen serveren wij koffie en maaltijden voor onze verschillende cliëntengroepen. Ook hier zijn de vrijwilligers van onschatbare waarde.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om verschillende bestaande of nieuwe taken op zich te nemen. Voorbeelden daarvan zijn:

- wandelen met cliënten
- cliënten bezoeken
- koffie schenken in ontspanningsruimte/koffiekamers
- maaltijden verzorgen bij religieuzen
- assisteren bij activiteiten, eventueel op een vaste dag per week
- assisteren bij grotere festiviteiten, op wisselende momenten
- ondersteunen bij de afdeling Techniek en Onderhoud
- de rol van gastvrouw vervullen.

Op dit moment zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor:
-       Koersbal (donderdagmiddag)
-       Sjoelen (woensdagmiddag)
-       Groepswonen (dagelijks van 8.00 tot 11.00 uur)

Bij het groepswonen bied je als vrijwilliger toezicht en ondersteuning bij de maaltijden. Bijvoorbeeld ondersteunen bij tafel dekken, indien nodig brood smeren voor mensen die dat zelf niet kunnen, opruimen en ondersteuning bij het koken. Daarnaast ondersteun je bij andere taken; denk dan aan boodschappen doen, wandelen, activiteiten (bijvoorbeeld spelletjes) op de groep.

Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk binnen Park Zuiderhout? Neem contact op met Annabel van Loon, coördinator vrijwilligers, telefoon (06) 68 21 70 005 of via e-mail: a.vanloon@parkzuiderhout.nl.

 

Print deze pagina