Profiel

Werken bij Zuiderhout betekent werken in een bijzondere omgeving. Met bijzonder wordt méér bedoeld dan de prachtige ligging en de bijzondere historie. Veel van onze cliënten hebben een religieuze achtergrond of hebben speciale belangstelling voor spirituele onderwerpen.

Een dergelijke achtergrond vragen wij niet van onze medewerkers. Wél vragen we onze medewerkers om cliënten met oprechte interesse en persoonlijke aandacht te benaderen, ongeacht welke overtuiging je zelf hebt of de cliënt heeft. Wij staan open voor àlle achtergronden.

Daarbij is het streven dat cliënten zelf de regie voeren over hun eigen leven en wij deze keuzes faciliteren.

Onze medewerkers vormen, samen met onze vrijwilligers, het hart van de organisatie. Zij staan er samen voor om onze visie waar te maken, binnen alle ontwikkelingen die op ons afkomen.

Dit vraagt van onze medewerkers:

zuiderhoutmedewer.png
Print deze pagina

Lees meer...

 • Respect
 • Betrokkenheid
 • Integriteit en betrouwbaarheid
 • Cliënt- en vraaggericht werken
 • Professionaliteit
 • Pro-activiteit
 • Flexibiliteit
 • Kwaliteitsgericht en systematisch werken
 • Veranderingsbereidheid en leervermoge

Dit betekent ook dat Zuiderhout als organisatie:

 • erkent dat onze medewerkers de belangrijkste bron van succes zijn
 • zo gestructureerd is en waarin een cultuur is, waarin medewerkers verantwoordelijkheden kunnen en willen nemen
 • medewerkers ondersteunt om zich te ontwikkelen en verder te professionaliseren op hun vakgebied
 • medewerkers bindt en boeit: uitdaging, voldoening en zelfontplooiing
 • zorgvuldigheid, rechtvaardigheid en duidelijkheid biedt
 • een vertrouwde en veilige werkomgeving biedt.

 

De cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) is van toepassing. Wij bieden gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een uitstekende pensioenregeling, een levensloop- en spaarloonregeling, een fietsenplan en voordelen in ziektekostenverzekeringen.
Op Zuiderhout is een kinderopvangorganisatie voor buitenschoolse- én heledag-opvang aanwezig (Belle Fleur).