Opleidingen

Wanneer je kiest voor opleiding tot verzorgende bij Zuiderhout, dan kies je voor:

Verscheidenheid

Zuiderhout heeft een heel gemengd cliëntenbestand bestaande uit leken, zusters, paters en broeders. Maar ook de dienstverlening is breed: verzorging én verpleging, intra- én extramuraal, somatiek en psychogeriatrie, en zowel verblijf als tijdelijke opnames maken hier onderdeel van uit. Een organisatie waar je dan ook breed opgeleid en goed toegerust wordt voor je toekomstige beroepsuitoefening.

Uitstekende begeleiding van leerlingen

Op Zuiderhout wordt geïnvesteerd in leerlingen, of het nu om de beroepsbegeleidende (BBL) of de beroepsondersteunende (BOL-)leerweg gaat. Er zijn een opleidingscoördinator, praktijkopleider en verschillende werkbegeleiders aanwezig.

Goede afstemming tussen theorie en praktijk

Er is een prima en nauwe samenwerking met het Vitalis College, wat je opleiding zeker ten goede komt.

Beschermde leeromgeving

Zuiderhout is een relatief klein verzorgingshuis. Zeker in vergelijking tot andere overkoepelende zorgorganisaties. Dit betekent een kleinschalige, beschermende leeromgeving, waar cliënten én medewerkers elkaar kennen.

 

Voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden bij Zuiderhout, kun je contact opnemen met Anja van Mook (opleidingscoördinator): (076) 578 40 00 of per mail a.vanmook@wzczuiderhout.nl

 

Hoai Do - juli 2014.JPG
Print deze pagina

Lees meer...

Goede afstemming tussen theorie en praktijk 
Er is een prima en nauwe samenwerking met het Vitalis College, wat je opleiding zeker ten goede komt.

Beschermde leeromgeving
Zuiderhout is een relatief klein verzorgingshuis. Zeker in vergelijking tot andere overkoepelende zorgorganisaties. Dit betekent een kleinschalige, beschermende leeromgeving, waar cliënten én medewerkers elkaar kennen.

Voor meer informatie over de opleidingsmogelijkheden bij Zuiderhout, kun je contact opnemen met Anja van Mook (opleidingscoördinator): (076) 578 40 00 of per mail a.vanmook@wzczuiderhout.nl