Kennismaken

Het aanvragen van zorg 

In bijna alle gevallen wordt de zorg vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beslist of u hiervoor in aanmerking komt.

De hoeveelheid en de soort zorg waarop u recht heeft, worden door het CIZ vastgelegd in een indicatierapport. Wanneer u dit wenst, kan onze wachtlijstbeheerder, mevrouw Marianne Hop, u helpen bij het aanvragen van een indicatie.

U kunt haar bereiken via het algemeen telefoonnummer van Zuiderhout: (076) 578 40 00.

De inschrijving voor een appartement

In de brochure Serviceappartementen kunt u nazien of u in aanmerking komt voor een serviceappartement op Zuiderhout.

U kunt ook via ons algemeen telefoonnummer (076) 578 40 00 contact opnemen met mevrouw Monica Kuijs, manager Facilitaire Zaken. 

Print deze pagina