Zorg hier in huis

Indicatie
In bijna alle gevallen worden de zorg en ondersteuning volgens wettelijke bepalingen vergoed. Wel heeft u daarvoor altijd een indicatie (=toelating) nodig.
Wanneer u dit wenst, kan onze wachtlijstbeheerder u helpen bij het aanvragen van een indicatie.
U kunt haar bereiken op het telefoonnummer (076) 578 40 00 of via wachtlijst@parkzuiderhout.nl.

De volgende websites kunnen voor u van belang zijn:

Wlz-kompas   Voor informatie over de Wet langdurige zorg.
CIZ  

Het Centrum Indicatiestelling Zorg  legt de hoeveelheid en de soort zorg
waar u recht op heeft, vast in een indicatierapport.

CAK Het Centraal administratiekantoor (CAK) bepaalt  de eigen bijdrage die u betaalt voor zorg.


Aanvullende services
Zorg en ondersteuning worden vergoed vanuit de Wlz. U kunt zelf kiezen van welke aanvullende services u, tegen vergoeding, gebruik wilt maken.

Foto braintrainer.JPG
Print deze pagina