Zorg bij u aan huis

Ons werkgebied omvat Teteringen, Breda en Oosterhout.

Indicatie
Park Zuiderhout biedt zorg aan huis vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Zvw (Zorgverzekerings-wet). U heeft daarvoor dan een indicatie (=toelating) nodig.
Wanneer u dit wenst, kan onze wachtlijstbeheerder u helpen bij het aanvragen van een indicatie.
U kunt haar bereiken op het telefoonnummer (076) 578 40 00 of via wachtlijst@parkzuiderhout.nl.

Ook is het mogelijk zorg te ontvangen op particuliere basis, zoals bijvoorbeeld vanuit het PGB (Persoongebonden Budget). 
Bij particuliere zorg betaalt u de kosten zelf. Deze vindt u in bijgaand overzicht.

De volgende websites kunnen voor u van belang zijn:

Wmo gemeente Breda Inwoners van de gemeente Breda kunnen hier lezen wat de 
Wet maatschappelijke ondersteuning voor hen kan betekenen
Wmo gemeente Oosterhout     Inwoners van Oosterhout kunnen hier lezen op welke ondersteuning 
zij een beroep kunnen doen

Aanvullende services
Naast alle zorg en ondersteuning die worden vergoed volgens wettelijke bepalingen, kunt u  zelf kiezen van welke aanvullende services u, tegen vergoeding, gebruik wilt maken. Hiernaast vindt u een tarievenlijst.

 
Print deze pagina