Het ECD

Voor elke cliënt maken wij een elektronisch cliëntendossier (ECD) aan. Hierin verzamelen we alle informatie over de cliënt. Ook de afspraken over de zorg en dienstverlening en de rapportage leggen we vast in dit elektronisch dossier.

De cliënt maakt met haar of zijn contactverzorgende afspraken over de zorg en dienstverlening. De cliënt bepaalt welke hulp zij of hij wenst te ontvangen, op welke manier, op welk tijdstip, waar en door wie. De afspraken die worden gemaakt, worden dan vastgelegd in het ECD.  

Dit ECD moet  aan strenge eisen voldoen. Niet alleen aan de nodige wet- en regelgeving op dit gebied, maar ook de afspraken die intern zijn gemaakt binnen het kwaliteitssysteem van Zuiderhout.

zuiderhoutmed333.png
Print deze pagina