De zorgteams

Binnen Zuiderhout vinden we het belangrijk dat de cliënten zo veel mogelijk voor zichzelf kunnen blijven zorgen. De medewerkers hebben de taak hen daarbij te  ondersteunen.

De verschillende afdelingen hebben hun eigen zorgteam. Deze teams bestaan uit verzorgenden en helpenden van verschillende deskundigheidsniveaus.

Zij werken allemaal op een professionele, persoonlijke en vriendelijke manier.

Elke cliënt krijgt een contactverzorgende toegewezen die de totale zorg voor haar of hem coördineert. Dit gebeurt natuurlijk in goede samenspraak met de cliënt zelf en diens contact-persoon!

De contactverzorgende is goed geïnformeerd over de zorgvragen.
Zij of hij heeft ook de directe zorg voor de toegewezen cliënt. 

De contactverzorgende is de belangenbehartiger en heeft een vertrouwensrelatie met de cliënt, de familie en relaties. 

Andrea - Bart - Erika - juli 2014.JPG
Print deze pagina