Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor de zorg beschrijven de rechten en plichten van de zorgaanbieder én van de cliënt.
Met de invoering van de Wet langdurige zorg op 1 januari 2015 worden nieuwe algemene voorwaarden gebruikt bij het aangaan van zorgverleningsovereenkomsten met cliënten in het Wlz-domein.
De voorwaarden voor zorg zonder verblijf blijven ongewijzigd van kracht.

In een publieksfolder hebben we een en ander nog eens duidelijk samengevat.Print deze pagina